2012-09-13
 
Sense 3XL
El canal 3XL deixa d'emetre

Notícia publicada per Yui-chan
El Consell de Govern de la CCMA, aquest dimecres va acordar la seva nova oferta multicanal de radio i televisió; l’objectiu d’aquest acord és millorar els continguts de cada canal de distribució.

Pel que fa al que ens interessa, és que per segona vegada, el CANAL 3XL es deixarà d’emetre el dia 30 de setembre.

Fins a la data establerta el canal anirà emetent les seves series, però hi podria haver lleugers canvis en la programació establerta.

El propi canal tindrà a la gent avisada d’aquests canvis mitjançant els canals de comunicació habituals (Facebook, Twitter...)

** El fet que hagi posat per segona vegada és el temps que jo he viscut de 3XL, la gent que és més gran que jo potser en coneix alguna més d’època en que es va deixar d’emetre.