Normes

Normes del forum de la web d'Aula Manga UdG
Normativa general del fòrum
Floodejar
Ofendre a altres persones
Double posting
Educació
SPAM
Temes dels topics
Repetició de temes
Usuaris malvats

Firmes i avatars
Avatars
Firmes

Sobre les normes
Ultima actualització i Credits

Normativa general del fòrum
Floodejar
Està prohibit sota pena màxima o, en el seu defecte, reclusió preventiva: floodejar (postejar en massa, vaja), i tampoc es poden penjar respostes tipus xat, telegrama, SMS o derivats. Cal que s'amortitzin totes les tecles del teclat; amb això no es demana ortografia cervantesca o Pompeu Fabra... però si ho fem, fem-ho bé, que els missatges tinguin consistència, vaja.
Tornar a dalt
Ofendre a altres persones
Queda prohibit ofendre a la resta de participants del fòrum per la seva raça, creences... personalitat, tendència... Tots tenim unes preferències i una manera de ser, per tant, s'exigeix respecte recíproc; de tots cap a tots. Qui atempti contra aquesta directriu serà avisat una vegada. A la segona, es procedirà a eliminar-ne el seu usuari. Si us plau, si algú n'és testimoni o víctima, que ens avisi.
Tornar a dalt
Double posting
No es permet postejar dues vegades seguides en un mateix tòpic (Double posting). Si voleu afegir quelcom que havíeu oblidat, si voleu corregir un error... editeu el missatge postejat i feu els canvis pertinents.

Tornar a dalt
Educació
Els usuaris han de tenir un mínim d'educació. Això vol dir: es permeten insults mínims (els que fem servir al dia a dia, aquells que van amb afecte, per fer bromes sanes...) però fins a un cert límit. No cal ser malparlat per a expressar-se en llibertat.
Tornar a dalt
SPAM
No es permetrà SPAM. Ja bé prou que ens n'emplenen el correu a diari, com perquè quedi el fòrum infestat.
Tornar a dalt
Temes dels topics
S'obren tòpics d'un tema, per a parlar d'aquell tema en concret, no per a explicar com els núvols conspiren contra la humanitat o per a aclarir que les truites de riu no mantenen relacions homosexuals. Seguiu els temes que introdueixen cada tòpic, si us plau... des d'aquí reconeixem que la temptació és enorme... però ja sabeu que tenim una bonica secció "off topic", i dins d'aquesta, un apartat per a les "Frikades vàries", tot i això, sempre podeu crear un tòpic per al tema que us interessi.
Tornar a dalt
Repetició de temes
Intenteu no posar fòrums repetits. En el cas que això succeeixi, s'eliminarà el fòrum que s'hagi creat més recentment i la conversa es reprendrà en un altre tòpic. Per descomptat s'avisarà al creador del fòrum.
Tornar a dalt
Usuaris malvats
Si existeixen problemes relacionats amb algun usuari, feu-nos-ho saber perquè així podrem arreglar-ho com més aviat millor. El que si que es demana és que no comenci a haver-hi una discussió entre usuaris que agreugi cada cop més el conflicte. Per damunt de tot educació i respecte.
Tornar a dalt
Firmes i avatars
Avatars
- No es permeten avatars ofensius per altres menbres del forum.
- La mida maxima de aquest serà de 100 x 100.
- Tot avatar que no cumplieixi els requisits serà borrat, amb previ avis.
Tornar a dalt
Firmes
- No es permeten firmes ofensives per altres menbres del forum.
- El máxim de caracters que es poden escriure en la firma són 255. La mida maxima de les imatges ( en total ) serà de 600 x 150.
- No es permetran links amb propaganda en les firmes.
- Tota firma que no cumplieixi els requisits serà borrada, amb previ avis.
Tornar a dalt
Sobre les normes
Ultima actualització i Credits
Les regles es troben subjectes a canvis, variacions i ampliacions, segons com evolucioni el tarannà del fòrum i segons les situacions amb les que ens anem trobant. (Legislació corresponent al 29/03/2007, adaptació al català del Fòrum Tsukiyômi no fansub (Miruru&Koroki), del 25/04/2006).
Tornar a dalt


cron